Hoe gaan we te werk?

Je horoscoop is een efficiënt en krachtig instrument om inzicht te krijgen in je gewoontes en steeds terugkerende thema’s en de invloed die dat heeft op je functioneren, manier van denken, voelen en handelen, en hoe je in het leven staat. Het geeft een goed beeld van je karakter, maar laat ook zien wat voor de ontwikkeling van je ziel belangrijk is, en wat ervoor nodig is om je verlangens, passies en talenten tot uitdrukking te brengen en in de wereld te zetten. Opstellingen laten zien hoe je hier invulling aan geeft en in je dagelijks leven met situaties om gaat.

We geven ‘losse’ workshops en starten in september ook weer met een nieuwe cyclus van 8 maandelijkse workshopdagen, waarbij je een persoonlijke vraag of thema kan inbrengen en een proces aan gaat. Je hoeft geen astrologische voorkennis te hebben om aan workshops mee te kunnen doen.

In alle workshops gebruiken we je persoonlijke horoscoop als landkaart: het laat zien hoe je (persoonlijkheid) in elkaar zit en wat je mogelijkheden zijn, het geeft je spirituele ontwikkelingsweg aan en toont welke routes er zijn om ergens te komen. De focus in de workshops ligt op het onderzoeken en ervaren van je horoscoop (delen hiervan) aan de hand van opstellingen. Opstellingen brengen je horoscoop tot leven: ze geven inzicht in thema’s die spelen en het proces waar je in zit.

Afhankelijk van de ingebrachte vraag, het eventuele thema van de workshop en de samenstelling van de horoscoop van degene die opstelt, zal een combinatie van Zon, Maan en planeten worden opgesteld, al dan niet in samenhang met spirituele punten (Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon, Diamant, de Maansknopen, de Draak en het Beest, en het Gelukspunt). Ook kunnen andere zaken worden meegenomen als daar behoefte aan is, zoals centauren (Cheiron, Pholus, Nessus), asteroïden (Ceres, Pallas, Juno, Vesta) of plutoïden. In de cyclus werken we met persoonlijke vragen en thema’s, maar er kunnen soms ook collectieve en actuele thema’s langskomen. We geven er de voorkeur aan om flexibel met de invulling van dagen om te gaan, zodat we (ook) rekening kunnen houden met dat wat er leeft binnen de groep en wat zich op de dag zelf aandient.