Horoscoopopstellingen

Je horoscoop is een efficiënt en krachtig instrument om inzicht te krijgen in je gewoontes en steeds terugkerende thema’s en de invloed die dat heeft op je functioneren, manier van denken, voelen en handelen, en hoe je in het leven staat. Het geeft een goed beeld van je karakter, maar laat ook zien wat voor de ontwikkeling van je ziel belangrijk is, en welke hobbels er te nemen zijn om je verlangens, passies en talenten tot uitdrukking te brengen en in de wereld te zetten. Opstellingen laten zien hoe je hierin staat en hoe je horoscoop zich vertaalt naar je dagelijks leven.

We geven ‘losse’ workshops (zie hieronder) en starten in september ook weer met een nieuwe cyclus van 8 maandelijkse workshopdagen, waarbij je een persoonlijke vraag of thema kan inbrengen en een proces aan gaat. Je hoeft geen astrologische voorkennis te hebben om aan workshops mee te kunnen doen.

Werkwijze
In alle workshops gebruiken we je persoonlijke horoscoop als landkaart: het laat zien hoe je (persoonlijkheid) in elkaar zit en wat je mogelijkheden zijn, het geeft je spirituele ontwikkelingsweg aan en toont welke routes er zijn om ergens te komen. De focus in de workshops ligt op het onderzoeken en ervaren van je horoscoop (delen hiervan) aan de hand van opstellingen, waarbij zowel persoonlijke als spirituele punten aan bod komen. Opstellingen brengen je horoscoop tot leven: ze laten zien hoe je invulling geeft aan je horoscoop en in de dagelijkse praktijk met dingen omgaat.

Afhankelijk van de ingebrachte vraag, het thema van de workshop en de samenstelling van de horoscoop van degene die opstelt, zal een combinatie van Zon, Maan en planeten worden opgesteld, al dan niet in samenhang met spirituele punten (Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon, Diamant, de Maansknopen, de Draak en het Beest, en het Gelukspunt). Ook kunnen andere zaken worden meegenomen als daar behoefte aan is, zoals centauren (Cheiron, Pholus, Nessus), asteroïden (Ceres, Pallas, Juno, Vesta) of plutoïden. In de cyclus werken we met persoonlijke vragen en thema’s, maar er kunnen soms ook collectieve en actuele thema’s langskomen. We geven er de voorkeur aan om flexibel met de invulling van dagen om te gaan, zodat we (ook) rekening kunnen houden met dat wat er leeft binnen de groep en wat zich op de dag zelf aandient.

Een overzicht van workshops die eraan komen (klik op de links voor meer informatie),
of scrol door om te kijken of dit wat voor je is of als je wilt weten wie wij zijn.

*************************************************************************************************************
12 mei: Knopenas: van oude patronen naar zingeving
Met opstellingen onderzoeken we hoe je je verhoudt tot wat je Ziel in dit leven wil leren. 

In het najaar start er weer een nieuwe CYCLUS horoscoopopstellingen:
persoonlijke en spirituele ontwikkeling vanuit je eigen geboortehoroscoopDe cyclus bestaat uit 8 maandelijkse workshopdagen tussen september 2019 en april 2020.

Ook is er een INTRODUCTIE workshop 8 september waarin je met behulp van opstellingen heel direct kennismaakt met de vier elementen en hoe dit zich in jouw leven laat zien. 

Alle workshops zijn op zondagen en in Amersfoort.

*************************************************************************************************************

De combinatie astrologie en systemisch werk
Astrologie is een bijzonder instrument om jezelf en anderen beter te leren kennen.
Het geeft inzicht in je temperament, behoeftes, potenties en ontwikkelingsmogelijkheden. Als kind nemen we (onbewust) de taak op ons om het familiesysteem in stand te houden en waar nodig in evenwicht te brengen. Opstellingen brengen op een ongelooflijk directe en heldere manier in kaart hoe je ergens in staat en wat de onderlinge verhoudingen zijn. En bieden mogelijkheden om verstrikkingen, conflicten of onbalans te herstellen.

Voor wie?
De workshops zijn voor iedereen die zich op het persoonlijke en spirituele pad (verder)
wil ontwikkelen, op een ervaringsgerichte en praktische manier met elkaar aan de slag
wil, en met een open en onbevangen houding wil onderzoeken wat er in de opstellingen
(en groepsdynamiek) naar voren komt. Voor astrologen en astrologiestudenten een vernieuwende kijk op en verdieping van de astrologie door de ervaringen die in de opstellingen worden opgedaan. Voor degenen die (nog) niet zoveel van astrologie weten een ervaringsgerichte kennismaking met astrologie en je eigen geboortehoroscoop.

Praktisch
Alle workshops vinden plaats op zondagen.
Locatie: Centrum Mens & Intuïtie, Stovestraat 25, 3811 KA Amersfoort.
De locatie ligt middenin het (winkel) centrum, op 15-20 minuten lopen van het station.
Voor degenen die tijdens lunch een broodje willen halen: veel winkels zijn open op zondag.
Alle workshops worden geleid door Hans Planje en Karin van der Vaart.

Aanmelden kan bij:
Hans Planje                         info@hansplanje.nl                         053-4772532
of Karin van der Vaart          info@karinvandervaart.nl                06-47980503 

Hans is astroloog, coach en opsteller. In zijn werk combineert hij astrologie met psychodrama, met coaching en met familieopstellingen, waarvan planeet- en horoscoopopstellingen zijn afgeleid. Hans: “Ik vind astrologie een prachtig instrument als gids door het leven. Mijn passie is om astrologie zo concreet, levendig, ervaarbaar en praktisch bruikbaar als mogelijk te maken.”

Karin is astroloog en coach. Daarnaast heeft ze al jarenlang een fascinatie voor alles wat met systemisch werk te maken heeft, of het nu om familiepatronen, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken gaat, of om het ervaren van je horoscoop. Karin: “De werking van het Veld geeft zuivere informatie, die onze ratio ver te boven gaat, zelfs over zaken waarvan we vooraf het bestaan niet wisten. Mijn ervaring is dat situaties vaak hun oorsprong vinden in (onverwerkte) ervaringen in het verleden. Door helder te krijgen hoe (onbewust) gedrag en je eigen houding hierin een rol spelen (zo binnen, zo buiten) kun je dingen van binnenuit veranderen en kan de energie weer gaan stromen.”