Workshop serie 2019-2020

HOROSCOOPOPSTELLINGEN:
persoonlijke en spirituele ontwikkeling vanuit je eigen horoscoop.

Cyclus van 8 maandelijkse workshopdagen vanaf 22 september 2019
.

Je horoscoop is een efficiënt en krachtig instrument om inzicht te krijgen in je gewoontes en steeds terugkerende thema’s en de invloed die dat heeft op je functioneren, manier van denken, voelen en handelen, en hoe je in het leven staat. Opstellingen laten zien hoe je hier invulling aan geeft en hoe je horoscoop zich naar je dagelijks leven vertaalt.

Authenticiteit en persoonlijk leiderschap
Je horoscoop geeft een goed beeld van je karakter, maar laat ook zien wat voor de ontwikkeling van je ziel belangrijk is, en wat ervoor nodig is om je verlangens, passies en talenten tot uitdrukking te brengen en in de wereld te zetten. Je hoort momenteel veel over hoe belangrijk het is om ‘jezelf te worden’, authentiek in het leven te staan en zelf leiding te nemen. Maar hoe je dat? En hoe kom je erachter waar energie stroomt (en waar niet) en wat je eerstvolgende stap is in je proces?

Zicht op je eigen thema’s en proces
We gebruiken je eigen geboortehoroscoop als landkaart: het laat zien hoe je (persoonlijkheid) in elkaar zit en wat je mogelijkheden zijn, het geeft je spirituele ontwikkelingsweg aan en toont welke routes er zijn om ergens te komen. De focus ligt op het onderzoeken en ervaren van je eigen horoscoop (delen hiervan) aan de hand van opstellingen, waarbij zowel persoonlijke als spirituele punten aan bod komen. Opstellingen brengen je horoscoop tot leven: ze geven inzicht in thema’s die spelen en het proces waar je in zit. Waar sta je op dit moment, en hoe kun je je ervaringen in de opstellingen vertalen naar de dagelijkse praktijk en je leven (meer) in lijn brengen met waar je naartoe wil?

De combinatie astrologie en systemisch werk
Astrologie is een bijzonder instrument om jezelf en anderen beter te leren kennen.
Het geeft inzicht in je temperament, behoeftes, potenties en ontwikkelingsmogelijkheden. Als kind nemen we (onbewust) de taak op ons om het familiesysteem in stand te houden en waar nodig in evenwicht te brengen. Opstellingen brengen op een ongelooflijk directe en heldere manier in kaart hoe je ergens in staat en wat de onderlinge verhoudingen zijn. En bieden mogelijkheden om verstrikkingen, conflicten of onbalans te herstellen. Met de inzichten en ervaringen die je in de opstellingen opdoet kun je bewuste stappen zetten om patronen te doorbreken, meer balans te creëren en authentieker in het leven te staan.

Werkwijze
Afhankelijk van de ingebrachte vraag, het eventuele thema van een workshopdag en de samenstelling van de horoscoop van degene die opstelt, zal een combinatie van Zon, Maan en planeten worden opgesteld, al dan niet in samenhang met spirituele punten (Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon, Diamant, de Maansknopen, de Draak en het Beest, en het Gelukspunt). Ook andere zaken kunnen worden meegenomen als daar behoefte aan is, zoals centauren (Cheiron, Pholus, Nessus), asteroïden (Ceres, Pallas, Juno, Vesta) of plutoïden. We werken met de persoonlijke vragen en thema’s van deelnemers, maar er kunnen soms ook collectieve en actuele thema’s langskomen. We geven er de voorkeur aan om flexibel met de invulling van de dagen om te gaan, zodat we (ook) rekening kunnen houden met dat wat er leeft binnen de groep en zich op de dag zelf aandient.

Voor wie?
Deze cyclus is voor iedereen die zich op het persoonlijke en spirituele pad (verder) wil ontwikkelen, op een ervaringsgerichte en praktische manier met elkaar aan de slag
wil, en met een onbevangen houding wil onderzoeken wat er in de opstellingen
(en groepsdynamiek) naar voren komt. Voor astrologen en astrologiestudenten een vernieuwende kijk op en verdieping van de astrologie door de ervaringen die in de opstellingen wordt opgedaan. Voor degenen die (nog) niet zoveel van astrologie weten een ervaringsgerichte kennismaking met astrologie en je eigen geboortehoroscoop.

De cyclus wordt geleid door Hans Planje en Karin van der Vaart.

Praktisch
De cyclus bestaat uit 8 maandelijkse workshopdagen tussen september 2019 en
april 2020. Alle workshops zijn op zondagen van 10:00 tot 16:00 uur (soms wat uitloop).
We starten op 22 september 2019. Vervolgdata: 20-10, 17-11 en 15-12-2019, 12-01, 09-02, 08-03 en 05-04-2020. Reservedatum: 10-05-2020.

Locatie: Centrum Mens & Intuïtie, Stovestraat 25, 3811 KA Amersfoort.
De locatie ligt middenin het (winkel) centrum, op 15 minuten lopen van het station.
Op de website van het centrum vind je informatie over bereikbaarheid en parkeren.
Voor degenen die tijdens lunch een broodje willen halen: veel winkels zijn open op zondag.

Deelnemersprijs is € 695,-.
Bij aanmelding en aanbetaling van € 350 vóór 1 juli 2019 krijg je € 120,- korting.
Het restant dient uiterlijk 31 oktober 2019 te worden overgemaakt.
Betaling in termijnen is mogelijk (in overleg).*

Tijdens de cyclus krijg je toegang tot een besloten forum, waar je achtergrondinformatie krijgt over astrologie en opstellingen. Ook is het forum er om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen, je eigen waarnemingen, ervaringen en bevindingen te delen of vragen te stellen. De toegangscode en uitleg krijg je begin september.

Annuleringsbeleid:
Voor een gemiste workshopdag kunnen wij geen restitutie of compensatie geven.
Bij afzegging tot 2 weken vóór de eerste workshopdag heb je geen betalingsverplichting en krijg je eventueel vooruitbetaald deelnemersgeld terug. Hiervoor wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij afzegging tot 3 dagen vóór de eerste workshopdag heb je een betalingsverplichting van de helft van het deelnemersgeld.
Bij afzegging binnen 3 dagen ben je het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

Aanmelden:
Stuur een mail met je geboortegegevens (datum, plaats en tijd) naar info@karinvandervaart.nl. Neem gerust contact op als je vragen hebt of meer wilt weten.

Hans is astroloog, coach en opsteller. In zijn werk combineert hij astrologie met psychodrama, met coaching en met familieopstellingen, waarvan planeet- en horoscoopopstellingen zijn afgeleid. Hans: “Ik vind astrologie een prachtig instrument als gids door het leven. Mijn passie is om astrologie zo concreet, levendig, ervaarbaar en praktisch bruikbaar als mogelijk te maken.”

Karin is astroloog en coach. Daarnaast heeft ze al jarenlang een fascinatie voor alles wat met systemisch werk te maken heeft, of het nu om familiepatronen, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken gaat, of om het ervaren van je horoscoop. Karin: “De werking van het Veld geeft zuivere informatie, die onze ratio ver te boven gaat, zelfs over zaken waarvan we vooraf het bestaan niet wisten. Mijn ervaring is dat situaties vaak hun oorsprong vinden in (onverwerkte) ervaringen in het verleden. Door helder te krijgen hoe (onbewust) gedrag en je eigen houding hierin een rol spelen (zo binnen, zo buiten) kun je dingen van binnenuit veranderen en kan de energie weer gaan stromen.”