Astrologisch consult

Loop je steeds tegen bepaalde patronen aan? Ervaar je fricties met je partner, kinderen, vrienden of collega’s? Wil je weten hoe je eigen houding en gedrag van invloed is op situaties in je dagelijks leven? Of ben je op zoek naar meer zin en betekenis in je leven? Dan kan een horoscoopduiding zeer verhelderend zijn!

Wat is een horoscoop?

Een horoscoop is een grafische weergave van de stand van de planeten op een bepaald moment in de tijd, gezien vanuit een bepaalde plaats. Astrologie is een symbolentaal en gaat uit van ‘zo boven, zo beneden’ en ‘zo binnen, zo buiten’. Niet in de zin van oorzaak en gevolg, maar met het idee dat alles met elkaar samenhangt en situaties in je dagelijks leven reflecteren wat er innerlijk bij je speelt.

Zie eventueel het artikel “Zo ziet een horoscoop er dus écht uit” dat ik in samenwerking met Cosmopolitan heb geschreven voor hun nieuwe rubriek Stars for Days (19/03/2019).
Hier staat ook wat tekst en uitleg bij, zodat je een beeld krijgt waar je naar kijkt.

De horoscoop als instrument 

Een horoscoopduiding is geen doel op zich. Het is een middel. Je horoscoop is een blauwdruk van wie je bent en hoe je in elkaar zit. Daarmee een efficiënt instrument voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Het helpt je om inzicht te krijgen in je gedrag en wat ervoor nodig is om (meer) jezelf te kunnen zijn en in je kracht te staan. Iedereen in de wereld is uniek, net zoals iedere horoscoop uniek is, en dat vraagt om het ontwikkelen en omarmen van authenticiteit. Astrologie is een symbolentaal. Het gaat om archetypische inhouden die in de basis neutraal zijn. Alle tekens van de dierenriem, planeten en huizen hebben zowel positieve eigenschappen als valkuilen en uitdagingen. Het is aan jou hoe je hier invulling aan geeft. Dit betekent ook dat er keuze is hoe je ergens mee om wilt gaan.

Je horoscoop is een fantastisch instrument om meteen naar de kern en diepere lagen in jezelf te gaan. Het laat zien hoe alles met elkaar samenhangt, wat je drijfveren zijn en wat belangrijke thema’s in je leven zijn. Het is aan jou hoe je hier invulling aan geeft en welke keuzes je maakt. In die zin is een consult ook geen eenrichtingsverkeer. Het vraagt (van jou) de bereidheid om naar jezelf te kijken en stappen te zetten om dingen anders aan te pakken als iets je in de weg staat. Ik ben bekend met de symboliek van de archetypes en weet wat de bijbehorende talenten en schaduwkanten zijn. Ik spreek de taal en ken de dynamieken. Jij weet wat er in je leven speelt, hoe je je daarbij voelt en of er dingen zijn die je in de weg zitten of die je graag anders zou zien. Door hier samen over in gesprek te gaan kun je nieuwe inzichten opdoen, situaties vanuit een ander perspectief bekijken en krijg je concrete aanwijzingen en tips om jezelf te kunnen ontwikkelen.

Werkwijze

Het is mijn ervaring dat je karakter en je spirituele behoeftes met elkaar samenhangen (beide duidingen elkaar beïnvloeden en in die zin niet los van elkaar te zien zijn), en dat het van toegevoegde waarde is om ook meteen zicht te hebben op de thema’s die op dit moment actueel zijn en een belangrijke rol in je leven spelen. Je vraagt immers niet voor niets op een bepaald moment een consult aan. Iedereen die bij mij voor het eerst komt, begint daarom met een zogenaamd starterspakket van 3 consulten, waarin we alle drie facetten belichten. Zo ontstaat er een goed beeld van wie je bent, wat je drijfveren zijn (hoe je in elkaar zit), en wat er op dit moment in je leven om aandacht en ontwikkeling vraagt. En kun je meteen concrete stappen zetten om (meer) in je eigen kracht te gaan staan.

Aansluitend kunnen er naar behoefte vervolggesprekken plaatsvinden, als ondersteuning van je proces, of bijvoorbeeld om een stok achter de deur te hebben en jezelf scherp te houden in dat wat je wil veranderen of bereiken. Processen gaan vaak stap voor stap en met vallen en opstaan en dan kan het fijn zijn om hierover contact te houden.

Ook bied ik tarot consulten aan, die hierop een mooie aanvulling kunnen zijn omdat ze onbewuste houdingen en processen in jezelf in kaart brengen (bijvoorbeeld als je merkt dat er iets is dat je tegenhoudt om een bepaalde stap te zetten). Deze (tarot) consulten zijn ook ‘los’ te boeken, bijvoorbeeld als je zicht wilt op een bepaalde situatie, een relatie (in brede zin) of iets anders wat er in je leven speelt. Via deze link kun je hier meer over lezen.

Karakteranalyse

Duiding van de meest elementaire en opvallende kenmerken in je horoscoop. Ook is het mogelijk om een specifieke situatie of een belangrijk thema in je leven in te brengen, zodat we kunnen kijken wat hierin vanuit je horoscoop gezien een rol speelt. Je krijgt meer zicht op situaties, en hoe je eigen houding en gedrag hierop van invloed kan zijn. Daarnaast geef ik concrete tips hoe je je verder kunt ontwikkelen, het heft in eigen hand houdt en verantwoordelijkheid kan nemen voor de keuzes die je maakt.

Je geboortehoroscoop beschrijft je innerlijke behoeftes en drijfveren. Het laat zien wat voor jou belangrijk is en hoe je geneigd bent te reageren in bepaalde situaties. In de loop van het consult ontstaat een goed beeld van je karakter, maar ook hoe je jezelf soms in de weg kunt zitten. Samen kijken we naar spanningsvelden en hoe je hiermee om kunt gaan. Door zowel naar je positieve karaktereigenschappen en talenten als je schaduwkanten en valkuilen te kijken, krijg je meer begrip voor jezelf en de situaties waarin je verzeild raakt. Je wordt je bewuster van je eigen houding en gedrag en krijgt meer zicht op wat er speelt. Dit helpt je om bij jezelf te blijven en de regie over je eigen leven te nemen.

Spiritualiteit en zingeving

Een horoscoop geeft niet alleen informatie over je persoonlijkheid, maar laat ook zien wat voor de ontwikkeling van je ziel belangrijk is. Voor je persoonlijkheid kan het een uitdaging zijn om hier vorm aan te geven, vaak staat het haaks op waar je je comfortabel bij voelt of wat je gewend bent. Dit laat zich vaak vertalen als een innerlijke strijd: je voelt een innerlijke drang om een bepaalde richting in te slaan en tegelijkertijd voel je weerstand om die stap te zetten en een sprong in het diepe te nemen. Het is onbekend terrein en dat voelt vaak als een enorme uitdaging. Het lijkt makkelijker om alles bij het oude te laten en in je comfort zone te blijven, maar naarmate je ouder wordt voel je je daar vaak steeds minder prettig bij en begint er diep van binnen iets te knagen.

Ook heeft iedereen de wereld iets te brengen, een unieke kwaliteit die je van nature in huis hebt, maar die meestal al vroeg in je leven op de achtergrond is beland (afgewezen wordt) en zich in de loop van je leven weer herinnerd wil worden. Deze kwaliteit wil gezien en in de wereld gezet worden. Dit laat zich vaak vertalen als ‘iets’ waar je gefascineerd door bent, waar je hart sneller van gaat kloppen, enthousiast van wordt en energie van krijgt. Diep van binnen geeft dit je het gevoel dat je leven betekenis heeft, zinvol is, iets toevoegt.

Maar het is ook een diepgaand innerlijk proces om hier vorm aan te geven. Het gaat om een unieke kwaliteit, dus er zijn geen voorbeelden van die je op weg kunnen helpen. Vanuit de diepte van je innerlijk weten zul je de gebaande paden moet verlaten om je eigen weg te volgen en daar is moed voor nodig. Je horoscoop geeft zicht op dit proces en kan je helpen om keuzes te maken die je leven zin en betekenis geven.

Wat speelt er nú in je leven? Welke thema’s zijn actueel?

In de loop van je leven kunnen behoeftes veranderen of kunnen er fricties ontstaan.
De actuele stand van de planeten laat zien welke thema’s in je horoscoop geactiveerd worden en wat er in een bepaalde periode belangrijk voor je is. Welke ontwikkelingen en spanningsvelden zijn er en hoe kun je hiermee omgaan? Waar heb je de komende tijd behoefte aan? Inzicht in wat er speelt en voor jou belangrijk is, maakt het makkelijker om te anticiperen op situaties in je leven en hiermee om te gaan.

Voor het eerst een astrologisch consult bij mij?

In een serie van 3 consulten duiken we uitgebreid je horoscoop in, waarbij we zowel de persoonlijke als de spirituele laag (voor wie wil) onder de loep nemen, en ook kijken naar thema’s in je leven die op dit moment geactiveerd worden. Een combinatie dus van wat er beschreven staat bij karakteranalyse, spiritualiteit en zingeving, en wat er nu speelt (zie eventueel ook wat er hierboven bij ‘werkwijze’ staat).

Als er dingen zijn waar je meer over wil weten, bijvoorbeeld een specifieke situatie waar je in zit of een steeds terugkerend thema (rode draad in je leven), kun je dit van tevoren, of in aanloop naar het 2e of 3e consult, laten weten (maar je mag het ook open laten).

De frequentie kun je naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld eens in de 1 of 2 weken, maar je kunt er ook meer ruimte tussen laten, bijvoorbeeld als je druk bent of tijd nodig hebt om dingen eerst te laten bezinken. Dat is aan jou. Het is voor jezelf wel fijn als er niet al te lang tussen zit, dan kun je de gesprekken beter terughalen.

Nu ook online!

Consulten vinden meestal plaats in mijn praktijkruimte in Amsterdam (van Eeghenlaan 27), maar voor wie dit liever online doet, bijvoorbeeld omdat je wat verder weg woont, geef dit bij de aanvraag van het consult dan even aan. Het platform dat ik hiervoor gebruik is Zoom. Dat heeft vaak een goede verbinding en ook de mogelijkheid om mijn scherm te delen om bijvoorbeeld de horoscoop in beeld te brengen. Je hoeft niets te installeren, via een link die ik je toestuur kun je meteen inloggen, zowel op je computer als op je telefoon.

Praktische informatie

Locatie: in mijn praktijkruimte in Amsterdam of online (3x 1,5 uur)
Praktijkruimte: Coachhuis Vondelpark, van Eeghenlaan 27, Amsterdam
Online platform: Zoom (je hoeft niets te installeren, via een link kun je meteen inloggen)
Data en tijden: in gezamenlijk overleg (ook mogelijkheden ‘s avonds en in het weekend)
Frequentie: naar eigen inzicht, bijvoorbeeld eens per 1 of 2 weken

De consulten mogen worden opgenomen, zodat je het later op je gemak nog eens kan terugluisteren. De consulten vinden plaats in mijn praktijkruimte in Amsterdam (van Eeghenlaan 27), maar kunnen als dat je voorkeur heeft ook online gedaan worden.

Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN)

Ik ben aangesloten bij de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN). Deze vereniging hanteert een beroepscode om de kwaliteit van de aangesloten astrologen te waarborgen. Daarnaast kun je bij de vereniging terecht voor een beroepsprofiel en klachtenregeling.

Tarieven astrologische consulten

Starterspakket:
Serie van 3 consulten (3x 1,5 uur), waarin we uitgebreid je horoscoop induiken,
en zowel de persoonlijke als spirituele laag (voor wie wil) onder de loep nemen,
en ook kijken naar thema’s die op dit moment geactiveerd worden.                        € 480
3 consulten van 1,5 uur, inclusief 3x voorbereidingstijd, bestaande uit:
– karakteranalyse, spiritualiteit en zingeving, wat speelt er nu (welke thema’s zijn actueel)
– ook kun je naar specifieke vragen of thema’s laten kijken

Vervolggesprekken:
Vervolggesprekken/Coachingsessies ná het starterspakket (1,5 uur):                      € 135
Dit mag ook een tarot consult zijn (mooie aanvulling op het starterspakket).

Consulten vinden meestal plaats in mijn praktijkruimte in Amsterdam, maar kunnen ook online gedaan worden (zie boven).

Annuleringsbeleid

Astrologische consulten kunnen tot 1 week van tevoren kosteloos geannuleerd of verzet worden; hiervoor wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht (alleen bij annulering). Wanneer een afspraak binnen 1 week wordt geannuleerd, wordt 50% in rekening gebracht; binnen 3 dagen het volledige bedrag (100%). Dit mede in verband met het voorbereiden van het consult en de annuleringsregels van het Coachhuis.

Welke gegevens heb ik nodig?

Om een astrologisch consult aan te vragen, of aan een workshop astrologie of horoscoop-opstellingen mee te doen, heb ik datum, plaats en tijd van je geboorte nodig.

Het tijdstip van je geboorte is essentieel. Het bepaalt o.a. je Ascendant, de huizenverdeling en de positie van de Maan (deze beweegt met een snelheid van 12-14 graden per dag door de dierenriem en wisselt om de paar dagen van teken), en daarmee ook de verbindingen die met deze punten in de horoscoop gemaakt worden.

Als je het tijdstip niet (zeker) weet. Het tijdstip is vaak terug te vinden in fotoalbums en op geboortekaartjes, maar ook (digitaal) op te vragen bij de gemeente waarin je geboren bent. Houd er rekening mee dat hier leges aan verbonden kunnen zijn en dat er 5-8 werkdagen overheen kunnen gaan voor je je gegevens ontvangt.

Mocht je in het ziekenhuis ter wereld zijn gekomen, en dit in een andere plaats zijn dan waar je ouders of moeder op dat moment woonde(n), dan geldt de plaats waarin het ziekenhuis zich bevindt als geboorteplaats.

NB Vergeet niet om je voor- en achternaam te vermelden bij de aanvraag 😉
Deze komen op je horoscooptekening te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *