Astrologisch consult

Een horoscoop geeft zicht op wat er innerlijk bij je speelt.
Loop je steeds tegen bepaalde patronen aan? Ervaar je fricties met je partner, kinderen, vrienden of collega’s? Of wil je weten hoe je eigen houding en gedrag van invloed is op situaties in je dagelijks leven? Dan kan een horoscoopduiding zeer verhelderend zijn!

Wat is een horoscoop?

Een horoscoop is een grafische weergave van de stand van de planeten op een bepaald moment in de tijd, gezien vanuit een bepaalde plaats. Astrologie is een symbolentaal en gaat uit van ‘zo boven, zo beneden’ en ‘zo binnen, zo buiten’. Niet in de zin van oorzaak en gevolg, maar met het idee dat alles met elkaar samenhangt en situaties in de buitenwereld en het dagelijks leven reflecteren wat er innerlijk speelt.

Karakteranalyse

Een geboortehoroscoop beschrijft je innerlijke behoeftes en drijfveren. Het laat zien wat voor jou belangrijk is en hoe je geneigd bent te reageren in bepaalde situaties. In de loop van het consult ontstaat een goed beeld van je karakter, maar ook hoe je jezelf soms in de weg kunt zitten. Samen kijken we naar spanningsvelden en hoe je hiermee om kunt gaan.

Door zowel naar je positieve karaktereigenschappen en talenten als je schaduwkanten en valkuilen te kijken, krijg je meer begrip voor jezelf en de situaties waarin je verzeild raakt.
Je wordt je bewuster van je eigen houding en gedrag en krijgt meer zicht op wat er speelt. Dit helpt je om bij jezelf te blijven en de regie over je eigen leven te nemen.

Astrologische duiding

Duiding van de meest elementaire en opvallende kenmerken in je horoscoop. Ook is het mogelijk om een specifieke situatie of een belangrijk thema in je leven in te brengen, zodat
we kunnen kijken wat hierin vanuit je horoscoop gezien een rol speelt. Je krijgt meer zicht op situaties, en hoe je eigen houding en gedrag hierop van invloed kan zijn. Daarnaast geef ik graag concrete tips hoe je je verder kunt ontwikkelen, het heft in eigen hand houdt en verantwoordelijkheid kan nemen voor de keuzes die je maakt. Het consult duurt 1,5 uur. Tarief: €160 (inclusief voorbereidingstijd). Eventuele vervolggesprekken zijn €100.

Horoscoopduiding voor ondernemers

Als ondernemer weet je dat je onderneming valt of staat met je eigen persoonlijkheid, krachten en talenten. Je succes wordt voor een groot gedeelte bepaald door hoe je zélf in het leven staat en de valkuilen die je hierin tegenkomt. Durf je in je kracht te staan en jezelf te verkopen? Zie je jezelf als autoriteit binnen je vakgebied en kun je je boodschap overbrengen? Bij welke dingen stuit je op weerstand?

Na het bespreken van de meest elementaire kenmerken in je horoscoop/karakter, komen thema’s aan bod als profilering in de maatschappij, de eerste indruk die je maakt, autoriteit en persoonlijk leiderschap, communicatiestijl, omgaan met stress en emoties.

Wat speelt er nú?

In de loop van de tijd kunnen behoeftes veranderen of fricties ontstaan. De actuele stand van de planeten laat in samenhang met je geboortehoroscoop zien wat er in een bepaalde periode belangrijk voor je is. Welke ontwikkelingen en spanningsvelden zijn er en hoe kun je hiermee omgaan? Waar heb je de komende tijd behoefte aan? Inzicht in wat er speelt en voor jou belangrijk is, maakt het makkelijker om te anticiperen op situaties in je leven en hiermee om te gaan. Het consult duurt 1,5 uur. Tarief: €160 (inclusief voorbereidingstijd).

NB Wat er nu bij jou speelt, kan pas geduid worden ná het bespreken van je geboorte-horoscoop, omdat het in relatie staat tot je persoonlijke horoscoop.

Inzicht in relaties

Met een horoscoop kun je kijken naar de behoeftes en wensen van een individu, maar ook hoe twee personen zich tot elkaar verhouden. Vaak gaan vragen over liefdesrelaties, maar ook andere relaties kunnen worden bekeken. Denk bijvoorbeeld aan ouder-kind relaties, relaties tussen werkgever en werknemer, zakenpartners of vriendschappelijke relaties.

Gezamenlijk consult

In alle relaties is sprake van individuele behoeftes en verwachtingspatronen en gaat het om de vraag in hoeverre je aan elkaars wensen kan voldoen. Hoe reageer je op elkaar en hoe open is de onderlinge communicatie? Durf je bijvoorbeeld je emoties te laten zien en binnen de relatie je grenzen aan te geven? Hoe gaan jullie om met fricties en onenigheid? Uitleg over verschillen hierin kan tot meer begrip, ontspanning en rust leiden.

Je karakter vormt de basis voor alles wat je doet. Ook bij het aangaan van relaties nemen we onze hele persoonlijkheid mee. Daarom beginnen we de eerste twee consulten met het duiden van de individuele horoscopen: we kijken naar de meest elementaire kenmerken (wat valt op in de horoscoop), communicatiestijl, hoe je met emoties omgaat, voor jezelf opkomt, wat je nodig hebt en van de ander verwacht in relaties. In het derde consult kijken we naar: hoe vullen de horoscopen elkaar aan en welke uitdagingen zijn er in de relatie? Eventueel ondersteund door tarotkaarten. In totaal: 3 gezamenlijke sessies van 1,5 uur. Tarief: €420 (inclusief voorbereidingstijd beide horoscopen).

Individueel consult

Je kunt ook kiezen voor een individueel consult, waarbij je eigen geboortehoroscoop als uitgangspunt dient. Dit consult is minder uitgebreid dan het gezamenlijke consult: we kijken bijvoorbeeld niet naar de horoscoop van de ander en of hij of zij aan al je wensen en verwachtingen kan voldoen, en we kijken ook niet naar de onderlinge dynamiek, maar het schetst een goed beeld wat voor jou in relaties belangrijk is, welke behoeftes er zijn, hoe je communiceert en voor jezelf opkomt als je je ergens niet in kan vinden. Het consult duurt 1,5 uur. Tarief: €160 (inclusief voorbereidingstijd). Eventuele vervolggesprekken zijn €100.

Zakelijke workshops en consulten

Astrologische workshops en consulten aan bedrijven worden op maat gemaakt.
De tarieven hiervoor worden in gezamenlijk overleg afgestemd en zijn afhankelijk van het totale pakket en de gewenste aanpak (zie onder een indicatie van tarieven voor losse consulten). Bel of mail gerust als je informatie wilt over de mogelijkheden.

Praktische informatie

De consulten mogen worden opgenomen, zodat je het later op je gemak nog eens kan terugluisteren.

Ik ben aangesloten bij de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN). Deze vereniging hanteert een beroepscode om de kwaliteit van de aangesloten astrologen te waarborgen. Daarnaast kun je bij de vereniging terecht voor een beroepsprofiel en klachtenregeling.

Tarieven astrologische consulten

Astrologische duiding:
Eerste consult inclusief korte duiding ingebracht thema (1,5 uur)                              € 160
(inclusief voorbereidingstijd)
Vervolggesprekken (1,5 uur)                                                                                     € 100
Starterspakket: 3 consulten incl. astrologische duiding(en)                                       € 330

Wat speelt er op dit moment in je leven:
Vervolgconsult ná het bespreken van je geboortehoroscoop (1,5 uur)                      € 160
(inclusief voorbereidingstijd)

Inzicht in relaties – gezamenlijk consult:
Gezamenlijk consult, 3 sessies van 1,5 uur                                                              € 420
(inclusief voorbereidingstijd beide horoscopen)

Inzicht in relaties – individueel consult:
Verkorte duiding geboortehoroscoop met focus op relatiethema (1,5 uur)                € 160
(inclusief voorbereidingstijd)
Vervolggesprekken (1,5 uur)                                                                                     € 100

Annuleringsbeleid

Astrologische consulten kunnen tot 2 weken van tevoren kosteloos geannuleerd of verzet worden; wanneer een afspraak binnen 2 weken wordt geannuleerd, wordt 50% in rekening gebracht; binnen 1 week het volledige bedrag (100%). Dit in verband met het voorbereiden van het consult en de annuleringsregels van het Coachhuis.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *