Relatieconsult – Astrologie

Met een horoscoop kun je kijken naar de behoeftes en wensen van een individu, maar ook hoe twee personen zich tot elkaar verhouden. Vaak gaan vragen over liefdesrelaties, maar ook andere relaties kunnen worden bekeken. Denk bijvoorbeeld aan ouder-kind relaties, relaties tussen werkgever en werknemer, zakenpartners of vriendschappelijke relaties.

Gezamenlijke consulten

In alle relaties is sprake van individuele behoeftes en verwachtingspatronen en gaat het om de vraag in hoeverre je aan elkaars wensen kan voldoen en hoe je omgaat met onderlinge verschillen. Hoe reageer je op elkaar? Hoe is de onderlinge communicatie? Durf je bijvoorbeeld je emoties te laten zien en binnen de relatie je grenzen aan te geven? Hoe gaan jullie om met fricties en onenigheid? Uitleg over verschillen hierin kan tot meer begrip, ontspanning en rust leiden.

Je karakter vormt de basis voor alles wat je doet. Ook bij het aangaan van relaties neem je je hele persoonlijkheid mee. Daarom beginnen we met het duiden van de individuele horoscopen: welke thema’s springen eruit, hoe ga je om met stress, emoties of onenigheid, in hoeverre durf je voor je zelf op te komen en dingen te benoemen als er iets speelt, wat is voor jou belangrijk in relaties, etc. Ook kijken we waar jullie elkaar aanvullen en welke uitdagingen er binnen de relatie zijn. Tarief: €600 (3 gezamenlijke consulten van 1,5 uur, inclusief voorbereidingstijd van beide horoscopen).

NB: Als je met elkaar in spanning zit en er op basis van gesprekken niet uitkomt, of als je gewoon meer inzicht wilt in wat er op dit moment binnen de relatie speelt, kan een tarot consult ook erg verhelderend zijn! Klik hier voor meer informatie.

Individuele consulten

Je kunt ook kiezen voor een individueel traject, waarbij je eigen horoscoop als uitgangspunt dient en het relatiethema extra wordt uitgelicht. Je horoscoop schetst een goed beeld wat voor jou in relaties belangrijk is, welke behoeftes je hebt, hoe je met emoties omgaat, hoe je voor jezelf opkomt als je je ergens niet in kan vinden, etc. Omdat je in relaties je hele persoonlijkheid meeneemt, duid ik ook andere thema’s in de horoscoop die opvallen of bij het aangaan van relaties van invloed (kunnen) zijn. Klik hier voor meer informatie over individuele consulten.

Praktische informatie

De consulten mogen worden opgenomen, zodat je het later op je gemak nog eens kan terugluisteren.

Ik ben aangesloten bij de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN). Deze vereniging hanteert een beroepscode om de kwaliteit van de aangesloten astrologen te waarborgen. Daarnaast kun je bij de vereniging terecht voor een beroepsprofiel en klachtenregeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *