Relaties

In het algemeen streeft iedereen langdurige, harmonieuze relaties na met mensen die er voor je gevoel toe doen, zoals je partner, kinderen, familie, buren, vrienden en collega’s. Toch loopt het soms minder soepel dan we zouden willen, of kom je terecht in een conflict.

Onderlinge ruzies, discussies en onbegrip kunnen ervoor zorgen dat je langs elkaar heen begint te leven en langzaam maar zeker uit elkaar groeit. De harmonie is verstoord. En meestal heeft dit niet eens zozeer te maken met een gebrek aan liefde of bereidwilligheid, maar laat de onderlinge communicatie te wensen over. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om op een open en respectvolle manier met elkaar in gesprek te blijven, met ruimte om je eerlijk uit te spreken en hierin ook nog eens je gevoelens en emoties te betrekken.

Op de achtergrond spelen vaak gevoelens van angst en onzekerheid. Doe ik het wel goed? Als ouder, kind, werknemer, vriend of vriendin. Daarnaast kampen veel mensen met zaken uit het verleden of zitten gevangen in bepaalde patronen waarin ze zijn opgegroeid.

Als je je in een of meer van deze situaties herkent, en je wilt stappen ondernemen, er zijn verschillende mogelijkheden om te onderzoeken hoe je er met elkaar uit kan komen of op individuele basis aan de slag te gaan en je eigen houding en gedrag eens onder de loep te nemen (verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen aandeel).

Inzicht met behulp van de tarot – samen of individueel

Als je met elkaar in spanning zit en er op basis van discussies en argumenten niet uitkomt, of als je gewoon meer inzicht wilt in wat er op dit moment in de relatie speelt, dan kan een tarotsessie erg verhelderend zijn!

Gezamenlijk consult

Ieder trekt 5 kaarten als basis voor het gesprek, waarbij je wordt uitgenodigd om op een open en respectvolle manier met elkaar te communiceren. De tarotkaarten geven haarfijn aan wat er op een diepere laag speelt, waardoor we voorkomen dat onderlinge discussies in welles-nietes vervallen of over bijzaken gaan. We kunnen dus meteen naar de kern. Heldere communicatie, waarin je je gevoelens en onzekerheden durft uit te spreken, leidt tot wederzijds begrip en kan een belangrijke stap zijn om (weer) nader tot elkaar te komen. De sessie duurt 2 uur. Tarief €180.

Individueel consult

Je trekt 9 of 10 kaarten om je eigen houding in de relatie onder de loep te nemen. Uitgangspunt is om te kijken hoe je zélf in de relatie staat, wat dwars ligt en welke stappen je kan zetten om dichter tot elkaar te komen. De kaarten laten zien wat er innerlijk, op een onbewuster niveau, bij je speelt en helpen je om richting te bepalen. De sessie duurt 1,5 uur. Tarief €110. Voor nieuwe clienten eenmalig €100 in plaats van een Starterspakket.

Consult op basis van de horoscoop – gezamenlijk of individueel

Met een horoscoop kun je kijken naar de behoeftes en wensen van een individu, maar ook hoe twee personen zich tot elkaar verhouden. Vaak gaan vragen over liefdesrelaties, maar ook andere relaties kunnen worden bekeken. Denk bijvoorbeeld aan ouder-kind relaties, relaties tussen werkgever en werknemer, zakenpartners of vriendschappelijke relaties.

Gezamenlijk consult

In alle relaties is sprake van individuele behoeftes en verwachtingspatronen en gaat het om de vraag in hoeverre je aan elkaars wensen kan voldoen. Hoe reageer je op elkaar en hoe open is de onderlinge communicatie? Durf je bijvoorbeeld je emoties te laten zien en binnen de relatie je grenzen aan te geven? Hoe gaan jullie om met fricties en onenigheid? Uitleg over verschillen hierin kan tot meer begrip, ontspanning en rust leiden.

Je karakter vormt de basis voor alles wat je doet. Ook bij het aangaan van relaties nemen we onze hele persoonlijkheid mee. Daarom beginnen we de eerste twee consulten met het duiden van de individuele horoscopen: we kijken naar de meest elementaire kenmerken (wat valt op in de horoscoop), communicatiestijl, hoe je met emoties omgaat, voor jezelf opkomt, wat je nodig hebt en van de ander verwacht in relaties. In het derde consult kijken we naar: hoe vullen de horoscopen elkaar aan en welke uitdagingen zijn er in de relatie? Eventueel ondersteund door tarotkaarten. In totaal: 3 gezamenlijke sessies van 1,5 uur. Tarief: €420 (inclusief voorbereidingstijd beide horoscopen).

Individueel consult

Je kunt ook kiezen voor een individueel consult, waarbij je eigen geboortehoroscoop als uitgangspunt dient. Dit consult is minder uitgebreid dan het gezamenlijke consult: we kijken bijvoorbeeld niet naar de horoscoop van de ander en of hij of zij aan al je wensen en verwachtingen kan voldoen, en we kijken ook niet naar de onderlinge dynamiek, maar het schetst een goed beeld wat voor jou in relaties belangrijk is, welke behoeftes er zijn, hoe je communiceert en voor jezelf opkomt als je je ergens niet in kan vinden. Het consult duurt 1,5 uur. Tarief: €160 (inclusief voorbereidingstijd). Eventuele vervolggesprekken zijn €100.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *