Wat speelt er nú? Welke thema’s zijn actueel?

In de loop van je leven kunnen behoeftes veranderen of kunnen er fricties ontstaan.
De actuele stand van de planeten laat zien welke thema’s in je horoscoop geactiveerd worden en wat er in een bepaalde periode belangrijk voor je is. Welke ontwikkelingen en spanningsvelden zijn er en hoe kun je hiermee omgaan? Waar heb je de komende tijd behoefte aan? Inzicht in wat er speelt en voor jou belangrijk is, maakt het makkelijker om te anticiperen op situaties in je leven en hiermee om te gaan. Het consult duurt 1,5 uur. Tarief: €160 (inclusief voorbereidingstijd). NB Dit kan pas geduid worden ná het bespreken van je geboortehoroscoop, omdat het hiermee in relatie staat. Zie ook alinea hieronder.

2020 – astrologisch een belangrijk jaar

Voor astrologen is 2020 een belangrijk jaar, waarin drie grote cycli tot een einde komen (dus ook een nieuw begin inluiden) en de planeten Jupiter, Saturnus en Pluto een jaar lang om elkaar heen bewegen en elkaar om de beurt ontmoeten (samen op dezelfde plek in de dierenriem komen te staan). Het begint met een ontmoeting (conjunctie) tussen Saturnus en Pluto op 12 januari 2020, gevolgd door 3 conjuncties tussen Jupiter en Pluto in april, juni en november, en een conjunct tussen Jupiter en Saturnus op 21 december 2020.

Hier worden grote maatschappelijke veranderingen aan toegeschreven, die je zou kunnen zien als opmaat naar een nieuwe maatschappij of belangrijke stap op weg naar het Watermantijdperk. Maar ook op het persoonlijke vlak heeft deze meervoudige conjunctie betekenis en zal het deel van je horoscoop waar het invalt aan verandering onderhevig zijn. Hoe dit voor jou uitpakt, zal in de duiding (actuele thema’s) worden meegenomen.

Voor de liefhebbers, de data en positie van de conjuncties:

– 12 jan 2020: conjunctie Saturnus-Pluto (22°46′ Steenbok)
– 05 apr 2020: 1e conjunctie Jupiter-Pluto (24°52′ Steenbok)
– 30 jun 2020: 2e conjunctie Jupiter-Pluto (24°36′ Steenbok)
– 12 nov 2020: 3e conjunctie Jupiter-Pluto (22°52′ Steenbok)
– 21 dec 2020: conjunctie Jupiter-Saturnus (0°29′ Waterman)